سازه فولادی- سازه های فضاکار فولادی


سازه های فولادی - سازه های فضاکار فولادی

 

در خصوص سازه های فولادی و بالاخص سازه های فولادی فضایی باید به شرح ذیل خدمت شما اطلاع رسانی کنیم سازه های فولادی با توجه به کاربری و موقعیت سازه فولادی و از حیث معماری سازه های فولادی دسته بندی میشوند سازه های فولادی سنگین و سازه های فولادی سبک دیگر تقسیم بندی گروه سازه های فولادی است که گروه سازه فضایی ویتر در این خصوص مبادرت به اجرای سایر سازه های فولادی سبک و سازه های فولادی سنگین مینماید.در سازه های فولادی سنگین وزن المانهای سازه فولادی با توجه به موقعیت انها در سازه فولادی متغییر است اعضای اصلی ستونها و تیرهای اصلی و فرعی از حجم بالای فولاد برخوردارند لذا توصیه میشود تا حد ممکن از سازه های فولادی سبک استفاده شود که این امر علاوه بر صرفه جویی در منابع مالی از کاهش طول عمر ساختمان نیز جلو گیری میکندکه در این بین کارشناسان واحد طراحی گروه سازه فضایی ویتر توصیه به استفاده از سازه های فضاکار مینماید که باتوجه به قیمت فولاد بشدت استفاده از سازه های فضایی به عنوان سازه فولادی سبک قابل صرفه است

 

بازگشت