قیمت سازه های فضایی


قیمت سازه های فضایی ،قیمت سازه های فضاکار

 

برای تعیین قیمت سازه های فضایی نیازبه بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سازه های فضایی داریم که در این مرحله بصورت اختصار به اهم ان میپردازیم در تعیین قیمت سازه فضایی اولین مقوله دهانه سازه فضایی است به عبارت ساده تر ابعاد سازه فضایی در تعیین قیمت سازه فضایی تاثیر زیادی دارد به عنوان مثال اگر یک سازه فضایی با دهانه سی متر در مقایسه قیمت سازه فضایی با داهنه پنجاه متر مورد بحث باشد باید بدانیم که نیروهای وارده ناشی از بارها بر دهانه بزرگتر بیشتر است لذا قیمت سازه فضاکار در دهانه بزرگتر بیشتر خواهد بود . از دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت سازه های فضاکار مبحث فرم سازه های فضاکار است اگر یک سازه بادهانه ثابت با فرم سازه فضایی تخت یا همان سازه فضاکار فلت در مقایسه باسازه فضاکار با فرم قوصی شکل یا همان سازه فضایی چلیک مقایسه کنیم مشخص میشود که فرم سازه فضایی بشدت تاثیر گذار است یا گره سازه فضایی گنبدی شکل ، نیروهای وارده در سازه های فضایی با فرم سازه فضاکار گنبدی به مراتب قابل کنترل تر از سایر سازه هاست مشروط بر اینکه تیم معمار و محاسب سازه فضایی بتوانند سازه فضایی بهینه طراحی تمایند که این مهم در واحد گروه سازه فضایی ویتر به بهترین شکل ممکن مدیریت میشود . در ادامهبه عامل مهم دیگری که در قیمت سازه فضایی موثر هستند میپردازیم که آن کاربری سازه فضایی است در مورد کاربری سازه فضاکار باید بگوییم که کاربری از دو مبحث در تعیین قیمت سازه فضایی مهم است یک کاربری از حیث ایین نامه سازه فضاکار و مقررات ملی از حیث اهمیت و درجه ان مثلا یک سازه فضاکار اگر سازه فضاکار ترمینال فرودگاه باشد یا سازه فضاکار سوله بحران و یا یک سازه فضاکار برای منزل شخصی یک شهروند باشد قطعا تفاوت زیادی از حیث اهمیت آیین نامه و بار گذاری ها دارد و در نتیجه قیمت سازه فضایی به مراتب تغییر خواهد کرد و از سوی دیگر تاثیر کاربری از منظر کاربری سازه فضایی است مثلا سازه فضایی پارک ابی سازه فضایی باغ پرندگان سازه فضایی استخر پرورش ماهی و سازه فضایی هایی که محیط دارای رطوبت بالایی هستند نیاز به حفاظت بیشتری در برابر جریان اکسیداسیون دارند لذا قیمت سازه فضایی نسبت به قیمت سازه فضاکار محیط خشک افزایش میابد ودر پایان از عوامل موثر در قیمت سازه فضایی شهر اجرا است اگر بموارد ذیل توجه نمایید متوجه تفاوتی فاحش نیز درک خواهید کرد سازه فضایی مشهد ،سازه فضایی قوچان ،سازه چناران سازه فضایی بجنورد،سازه فضایی شیروان،سازه فضایی گرگان،سازه فضایی ساری ،سازهفضایی کیاسر ،سازه فضاییرامسر،سازه فضایی نوشهر ،سازه فضایی رشت ،سازه فضایی گیلان ،سازه فضایی قزوین،سازه فضایی رودسر ،سازه فضاییاردبیل ،سازهفضایی سرعین،سازه فضایی تبریز ،سازه فضایی ارومیه ،سازه فضایی کردستان،سازه فضایی سنندج،سازه فضایی غرب با توجه به بار برف موجود در ایین نامه ها شرایط باربری بیشتری باید داشته باشند تا سازه فضایی بیرجند،سازه فضایی زاهدان سازه فضایی بندر عباس ،سازه فضایی بوشهر ،سازه فضایی اصفهان ،سازه فضایی شاهین شهر اصفهان سازه فضایی اراک،سازه فضایی عسلویه،سازه فضایی پاس جنوبی،سازه فضایی کرمان و در کل سازه فضایی در مناطق کم برخوردار از بار برف مطمِننا شرایط قیمت سازه فضایی متفاوت تری دارند

بازگشت