سوله شن نمک


سازه فضایی احداث سوله شن نمک

 

در طراحی سازه فضایی تمام تلاش واحد فنی شرکت سازه فضایی ویتر و شخص مدیریت عامل گروه سازه فضایی ویتر جناب اقای مهندس غفوریان تمامی تلاش براینست که قیمت تمام شده سازه فضایی در مقایسه با قیمت سوله قابل رقابت باشد در این راستا باید در طراحی سازه های فضایی بنحوی عمل شود که سازه فضایی در عین حال پایداری از سازه فضایی ارزانتر برخوردار شویم لذا در شرایط موجود تمام تلاش این است که اتصالات سازه فضایی با توجه به ایین نامه سازه فضایی نشریه مندج در سازمان برنامه و بودجه از یک سو ومقررات ملی ساختمان ایران و ایین نامه های ساختمان امریکا تاثی جسته بنحوی که گوی در اتصالات سازه فضایی از متریال فولاد سی کی 45 وپیچ ها در اتصالات سازه فضایی از نوع فولاد سی کی 45 و بشقابک ها در اتصلات سازه های فضایی از فولاد جوش پذیر ستفاده شود تمامی لوله بر اساس محاسبت سازه فضایی با مقاطعی که در خروجی محاسبات سازه فضایی با نرم افزار های مهندسی عمران سپ در واحد فنی شرکت سازه فضایی ویتر طراحی شده باشد ودر همین راستا قطعا نیاز به دانش فنی تمامی اپراتور های مجرب در راستای تولید سازه فضایی ارزان در مجموعه گروه سازه فضایی ویتر جمع شده تا در نهایت محصول باکیفت یعنی سازه فضایی پایدار و در عین حال سازه فضایی ارزان تحویل جامع مشتریان سازه های فضاکار گردد

 

بازگشت