سایبان


انواع سایبان و سازه فضایی سایبان

 

سایبان از دیر باز نیاز انسان بوده است امروزه با پیشرفت وماشینی شدن بشر این نیاز روز افزون گردیده است بطوری که امروزه برای سایبان تعریف معماری ارایه میگردد تا بلکه علاوه بر سایه ساز بودن آن نسبت به زیبایی و دوام سایبان تصمیم گیری شود لذا واحد طراحی گروه سازه فضایی ویتر بر ان است که در این خصوص بارایه سایبان هایی از نوع سازه فضایی علاوه بر کارکرد اصلی سایبان نسبت به زیبایی ودوام ان نیز تصمیم خوبی اتخاذ نموده باشد به این دلیبل پیشنهاد میکنیم متن بعد سایبانهای خویش را از گروه سازه فضایی ویتر تهیه نمایید تا با تحویل محصول سازه فضایی با بهترین سایبان وشیک ترین سایبان روبرو شوید و ازاین پس سایبان های سازه فضاکار را جایگزین سایبانهای معمولی کنیم شایان ذکر است که سایبانهای سازه فضاکار قابلیت پوشش با انواع پوشاننده ها نظیر پارچه و ورق و انواع شیشه ها و ... دارد

 

بازگشت