سازه فلزیسازه های فلزی و سازه های فضاکار

سازه های فلزی دارای اقسام مختلف و متفاوتی از حیث کاربری و وفرم و شکل دارند که در این میان به مناسبترین نوع سازه فلزی که همان سازه فلزی از نوع سازه فلزی فضاکار است میپردازیم در بین سازه های فلزی سازه های فضایی از تمای سازه های فلزی مناسبتر میباشد به این دلیل که سازه های فضایی ارزانتر از سایر سازه ها هستند لذا در میان انواع سازه های فلزی موجود قابل رقابت است و ازسوی دیگر یک مقایسه کوچک سازه های فلزی فضایی با سایر سازه های فلزی متوجه سرعت بالادر تولید ونصب این سازه ها میشویم و در خصوص کیفیت نیز باید اعلام نماییم که گروه سازه فضایی ویتر با تکیه بر دانش فنی مهندسی بومیشده در این مجموعه و استادکاران توانا در حوزه تولید با بهره مندی از ماشین الات روز دنیا نوید بخش ارزانترین و پایبدار ترین سازه های فلزی حال حاضر در منطقه میباشد و گواه این مطلب دایره مشتریان عزیز گروه سازه فضایی ویتر در ایران و کشور های دور و نزدیک است

 

بازگشت