سازه فضایی ازبکستان


پروژه سازه فضایی انبار تاشکند

پروژه سازه فضایی انبار تاشکند در دوطبقه با وسعتی قریب به سه هزار متر مربع در این پروژه سازه فضایی سوله انبار با سیستم سازه فضایی تک پیچ طراحی بگونه ای تعریف شده که اتصالات سازه فضایی از نوع اتصالات سازه فضایی پیچ و مهره تعریف شده و ستونهای سوله با قوطی به شکل باکس طراحی شده و دلیل ان مقرون به صرفه بودن ستون و سازه فضایی است در ادامه با پیشرفت پروژه تصاویر کاملتری از سازه فضایی سوله انبار ازبکستان ارایه میگردد

بازگشت