سازه فضایی عراق دانشگاه بصره


سازه فضاکار دانشگاه بصره عراق

 

سازه فضاکار پروژه دانشگاه بصره عراق جهت پوشش نورگیر وید دانشگاه بصره با استفاده از سازه فضاکار سیستم تک پیچ با پوشش پلی کربنات دوجداره اجراشده در این سیستم با استفاده از سازه فضاکاربا اتصالات سازه فضاکار پیچ و مهره و رنگ سازه فضاکار از نوع الکترواستاتیک میباشد در این سازه فضاکار تمامی اعضای لایه پایین سازه فضاکار و میانی سازه فضایی از لوله سیاه و لایه فوقانی سازه فضاکار از ترکیب لوله و قوطی تشکیل شده مطابق با آیین نامه سازه فضایی

 

بازگشت