استخدام فوری


 

استخدام فوری نیروی مونتاژکار حداقل مدرک فوق دیپلم جهت اجرای: سازه فضاکار در ترکمنستان  سازه فضایی افغانستان ، سازه فضایی ارمنستان سازه فضاکار تاجیکستان ، سازه فضایی عراق ، سازه فضایی نجف , سازه فضایی عمان واجرای سازه فضایی در سایر کشور های همسایه

استخدام فوری مهندس جوش

استخدام فوری مهندس مکانیک

استخدام فوری مهندس معمار 

استخدام فوری مدیرت صنعتی

استخدام فوری مهندس متالوژی

استخدام فوری مدیریت بازرگانی

استخدام فوری مهندس عمران عمران پردازش سوله

استخدام استخدام استخدام استخدام فوری 

بازگشت