سازه فضاکارگوی سان وتک پیچ ، طراحی و تولید انواع سازه فضایی


سازه فضاکارگویسان وتک پیچ ، طراحی و تولید انواع سازه فضایی

 

پیونده ها پیونده ها معرف منطق سازه فضاکارند •پیونده ها باید سخت ومقاوم باشند. •باید ساده باشند (از نظر فرم وامکان برقراری اتصال ). •بسهولت ساخته شوند وقابلیت تولید صنعتی داشته باشند. •برون محوری در پیونده ها به حداقل ممکن برسد. •رواداری اجرایی لازم در طراحی پیونده ها بایدپیش بینی شده باشند. •اصلاح ،تعمیر ونگهداری انها به سهولت امکان پذیر باشد. •قابلیت پذیرش تعدادقابل توجهی عضورا برحسب نیاز دارا باشند. •ترجیحا هر عضو مستقلا به پیونده ها متصل گردد. •زاویه فضایی بین اعضا قابل توجه باشد پیونده و اتصالات اتصالات در سازه های فضا کار به دو نوع اصلی تقسیم میشوند : الف – اتصال مستقیم اعضا به یکدیگر ب- اتصال اعضای سازه فضاکار از طریق پیونده های واسطه به یکدیگر متصل میشوند در سازه های فضا کار مشبک ،پیونده ها و اتصالات از اجزای مهم و اصلی سازه فضا کار میباشد ، تنوع اتصالات سازه های گوناگون فضاکار و تعداد قابل ملاحظه اتصالات در سازه های شبکه ای فضاکار نشانگر اهمیت ویژه آنان میباشد . بنابراین ،آشنایی طراحان با انواع پیونده های متداول از ظروریات طراحی مجموعه سازه میباشد . په طراحی از چنین پیونده هایی در طراحی سازه فضاکار بهره گیری نماید یا شیوه ابداعی خود را ارایه و با توجه به رهنمودهای آیین نامه سازه فضاکار مورد صحت سنجی قراردهد. پیونده های متداول تا کنون در تعداد قابل ملاحظه ای از سازه ها در سطح جهانی به کار گرفته شده اند سیستم پیونده گوی سان : در این اتصال باید اعلام نماییم که تا کنون هفت نوع اتصال گوی سان تعریف شده که در سر فصل مربوط به اتصالات سازه های فضایی از ان به عنوان اتصالات گوی سان مرو یاد کرده ایم مدل دیگر اتصالات سازه فضایی از نوع اتصالات با پیچ و مهره است که این خود دارای هفت نوع است که پر کاربرد ترین ان نوع تک پیچ یا سینگل بلت میباشد

 

بازگشت