هزینه اجرای سازه فضایی


اجرای سازه های فضایی در گروه سازه های فضایی ویتر در حالی صورت میگیرد که هزینه اجرای سازه فضایی به پایینترین سطح ممکن رسیده ودر عین حال از کیفیت ان کاسته نشده بطوری که طراحی سازه های فضاکار در مقایسه با سازه فضایی اصفهان و سازه فضایی تبریز و سازه فضایی مشهد دارای بالاترین سطح ممکن بوده ودر این راستا از نرم افزار های طراحی سازه فضایی خاص و ویژه محصول واحد فنی مهندسی شرکت سازه فضایی ویتر است موفق به کاهش قیمت اجرای سازه فضایی گردیده است

اجرای سازه فضایی

اجرای سازه فضایی یک مفهوم کلی است که باید ابتدا انرا به واحد های تشکیل دهنده ان تقسیم کنیم و سپس به ان بپردازیم

طراحی سازه فضایی

طراحی سازه های فضایی در واحد فنی مهندسی گروه سازه فضایی ویتر بدین شکل صورت میپذیرد که ابتدا مشخصات و پلان و کاربری پروژه مد نظر تعریف میشود و در این مرحله واحد معماری گروه سازه فضایی ویتر مبادرت به ارایه طرح سازه فضایی نموده پس از ان موانع و معارضه ایی که در ادامه اجرای سازه فضایی ممکن است پیش اید مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد و در مرحله بعدی طراحی ترسیمی در اختیار گروه محاسب قرار گرفته و محاسبات سازه فضایی با نرم افزار های مختص محاسبات سازه های فضایی در گروه سازه های فضایی ویتر صورت میگیرد. هزینه اجرای سازه فضایی در شرکت سازه فضایی ویتر تمام تلاش متخصصان این شرکت بر این است که نسبت به قیمت اجرای سازه فضایی تصمیماتی اتخاذ گردد که قیمت اجرای سازه فضایی تا حد ممکن پایین و سازه فضایی ارزان تحویل مشتریان شرکت سازه فضایی ویتر گردد که در این میان عوامل موثر در قیمت سازه فضایی عبارتند از : طراحی بهینه سازه فضایی هم از حیث معماری سازه فضایی وهم محاسبات سازه فضایی ، قطعات سازه فضایی که شامل اتصالات سازه فضایی مانند نقش گویها در اتصالات سازه فضایی وپیچ های سازه فضایی و بشقابک سازه فضایی و قلاف دراتصالات سازه فضایی و همچنیین نقش المانها و اعضای سازه فضایی و رنگ سازه فضایی موثر در قیمت اجرای سازه فضایی میباشد در صورت کاهش قیمت فولاد قطعا فروش قطعات سازه فضایی نیزبا قیمت پایین تری برای ما ممکن خواهد شد . لذا قیمت اجرای سازه های فضایی به عوامل متعددی بستگی دارد که حتی به شهر های ان نیز مثلا سازه فضایی اصفهان، سازه فضایی تبریز،سازه فضایی مشهد ، سازه فضایی رشت ، سازه فضایی آذربایجان ، سازه فضایی بندرعباس ، سازه فضایی کردستان،سازه فضایی اراک، سازه فضایی شیراز، سازه فضایی بیرجند، سازه فضایی ارومیه، سازه فضایی بوشهر، سازه فضایی کیش، سازه فضایی چابهار ، سازه فضایی رامسر ، سازه فضایی کرمان، سازه فضایی سمنان، سازه فضایی تهران ، سازه فضایی عسلویه ، سازه فضایی زاهدان ،سازه فضایی اهواز ، سازه فضایی اردبیل ،سازه فضایی لرستان و .... با توجه به تفاوت در اقلیم مناطق مختلف لذا قیمت اجرای سازه فضایی با توجه به میزان برف و رطوبت در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود

 

 

قیمت اجرای سازه فضایی ویتر

 

اجرای سقف سازه فضایی ویتر

 

نحوه اجرای سازه فضایی ویتر

 

طراحی سازه فضایی ویتر

 

طراحی سازه فضاکار ویتر

 

نرم افزار طراحی سازه فضاکار ویتر

 

قیمت اجرای سازه های فضایی ویتر

 

فروش قطعات سازه فضایی ویتر

 

سازه فضایی مشهد ویتر

 

قیمت قطعات سازه فضاییویتر

 

سقف سازه فضاکار ویتر

 

قیمت سازه فضاکار ویتر

 

بازگشت