سازه فضایی برج سعدی تاجیکستان


اجرای سازه فضایی گنبد

اجرای سازه فضایی در شهر دوشنبه تاجیکستان به صورت سازه فضایی با اتصالات گویسان روی پنت هاووس برج چند منظوره سعدی به شرح ذیل است:

اتصالات سازه فضایی

 

اتصالات سازه فضایی در پروژه سعدی با توجه نظر واحد فنی شرکت سازه فضایی ویتر و مشاور پروژه از نوع اتصالات سازه فضایی گویسان میباشد که دراین سازه باتوجه به نحوه محاسبات سازه فضایی و طراحی خاص سازه فضایی وهمچنین ارتفاع بلند مرتبه ساختمان با نظر به کد ارتفاعی محل نصب گنبد سازه فضایی اتصالات سازه فضایی شامل گوی ،بشقابک، بلت ،قلاف و پین از بهترین متریال طبق ایین نامه سازه فضایی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ایین نامه های ساختمانی حوزه سی ا اس با نرم افزار سپ طراحی و محاسبات سازه انجام گرفت و در ادامه عملیات ساخت و نحوه تولید سازه های فضایی زیر نظر نماینده کارفرما در محل کارخانه سازه فضایی ویتر با شرایط خاص ونظارت بازرسی جوش در سازه فضایی با توجه به نوع جوش قطعات سازه فضایی که جوشه باز محافظ است انجام پذیرفت که در این بین تست کشش بلت در سازه فضایی و تست فشار در گوی های اتصالات سازه فضایی در حین تولید سازه های فضایی مورد تایید کارفرما قرار گرفت

 

رنگ سازه های فضایی و تاثیر ان در قیمت سازه های فضایی

 

در مراحل تولید سازه های فضایی و نحوه تولید سایر سازه های فضایی به یکی از مراحل مهم دیگری در خصوص تولید سازه های فضایی میرسیم که در این مرحله رنگ امیزی از اهمیت بالای برخوردار است با توجه به اینکه رنگ بتا کد رنگی خاص معرفی میگردد لذا جدول رال رنگ ها بعنوان یک مبنای تشخیص رنگ همیشه در بین تولید کنندگان سازه های فضایی و همچنین در خصوص مشتریان سازه های فضایی بعنوان یک شاخص مطرح میشود تا بان نسبت به تنالیته رنگ و طیف ان بین تولید کننده سازه فضایی یا طراحان سازه فضایی و مشتریان سازه فضایی مورد نظر اتفاق نظر صورت گیرد که در این پروژه سازه فضایی رنگ مورد تایی کار فرما کد9016مورد تایید است که این فقط طیف رنگ را تعیین میکند در خصوص نوع رنگ سازه فضایی نظر واحد فنی شرکت سازه فضایی ویتر بر این است که سازه فضایی با توجه به شهر اجرای ان و کاربری ان نوع رنگ سازه های فضایی مشخص میشود بعنوان مثال در ذیل چند شهر را بررسی میکنیم: سازه فضایی تبریز ،سازه فضایی اصفهان ،سازه فضایی مشهد،سازه فضایی شیراز ،سازه فضایی اراک ،سازه فضایی قم ،سازه فضایی کرمان ،سازه فضایی قزوین،سازه فضایی رفسنجان،سازه فضایی سنندج وسازه فضایی مناطق خشک ومعتدل از یک سو واز طرف دیگر سازه فضایی در مناطقی که رطوبت بالایی دارند مثا سازه فضایی بندر عباس ،سازه فضایی بوشهر،سازه فضایی رشت ،سازه فضایی چابهار ،سازه فضایی کیش،سازه فضایی قشم ،سازه فضایی بندر جاسک ،سازه فضایی بندر انزلی که در این مناطق رطوبت بالتری دارند گروه طراحان سازه های فضایی در شرکت سازه فضایی ویتر بمانند سایر شرکت های سازه فضایی مطرح در سراسر دنیا با توجه به اقلیم سازه فضایی و با در نظر گرفتن کاربری سازه فضایی نسبت به نوع رنگ سازه فضایی اظهار نظر میکنند که ایا رنگ ازنوع سازه فضایی با رنگ پودری الکترو استاتیک باشد یا سازه فضایی از نوع رنگ های مایع اپوکس چند جزیی باشد که البته در خصوص رنگ مورد مصرف در سازه فضایی گنبد برج های سعدی دوشنبه تاجیکستان از رنگ الکترواستاتیک استفاده شد

 

بازگشت