گلخانه سازه فضاکار


گلخانه سازه فضاکار

 

گلخانه،  سازه فضایی گلخانه ، فضای محصور شده‌ای است، برای رشد گیاهان که در آن قابلیت کنترل شرایط محیطی مانند نور و دما برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول سال فراهم می باشد. انتخاب جهت گلخانه برای تأمین نور محیطی در فصل‌های مختلف سال حائز اهمیت است. نمای جنوبی برای ساخت گلخانه می تواند بهترین انتخاب باشد. از آنجا که در میانه لایه‌های سازه فضایی امکان عبور تأسیسات فراهم می باشد، تنظیم دمای محیطی در گلخانه، به سهولت انجام می گیرد. قابلیت استفاده از انواع پوشش‌های نور‌گیر مانند ورق پلی‌کربنات و شیشه با خاصیت ضد اشعه ماورای بنفش در سازه فضاکار، نیز آن‌ها را تبدیل به بهترین انتخاب برای سازه گلخانه نموده است.

 

بازگشت