جزییات سازه فضایی


جزییات سازه های فضایی

جزییات سازه فضایی در خصوص طراحی سازه فضایی باید بدین شرح مورد بحث قرار گیرد که یکدر خصوص طراحی سازه های فضاکار جزییات گوناگونی مورد نظر است جزییات طراحی سازه های فضایی در خصوص معماری سازه های فضایی در این بین کاربری سازه فرم سازه فضا کار نیز مورد نظر است در مقوله طراحی دهانه سازره فضایی جزیی از طرالحی سازه فضاکار میباشد در صورتی که دهانه سازه فضایی کوچ تر باشد سازه فضیی سبک تر میشودذ و برای دهانه های یزرگتر قطعا روند اجرایی کاملا متفاون است بنحوی که زمانی که طراحی سازه فضایی با دهانه بزرگ ماننذد صسازه فضایی اشیانه پرواز سازه فضایی سالن های فرودگاه ها و سازه فضایی ترمینال های مسافربری اعم از سازه فضایی ایستگاه های مرکززی مترو در سراسر دنیا با توجه به ازدهام جمعیت هم از حیث فرم سازه فضایی و هم جزییات طراحی سازه فضایی ور مقوله وزن سازه و غیره مورد بحث قرار میگیرد در خصوص دیگر عوامل مرتبط با جزییالت طراحی سازه فضایی باسید به مبحث کد ارتفاعی سازه فضایی توجه شود که در این مکیان ارتفاع ستون های سازه فضایی بدیل بحث لاغری ستون ها جانمایی ستونها و معارض بودن یا معارض نبودن ستون با کار بری سازه فضایی قطعا جز مواردی است که در واحد طراح یگروه سازه فضایی ویتر همواره دقت شده است در این بین شهر اجرا نیز از اهمیت زیادی برخورددار است بنحوی که جزییات طراحی سازه های فضایی برای یک سازه فضایی که در شهر قم بار بالر برف کمتر دیده شده است با سازه فضایی اراک و سازه فضایی تبریز و سازه فضایی مشهد و سازه فضایی گیلان سازه فضایی ساری ،سازه فضایی رامسر ،سازه فضاییکردستان ،سازه فضاییبندر عباس ،سازه فضایی چابهار سازه فضایی سازه فضایی مشهد وسازه فضایی اصفهان -سازه فضایی کرمان - سازه فضایی سمنان سازه فضایی

جزییات سازه فضایی

 

جزییات سازه فضایی در خصوص تولید سازه های فضاکار از وجوه مکختلفی دارای اهمیت میباشد جزییات تولید سازه های فضایی بدین شرح مختصر است : در گروه سازه فضایی ویتر تمام تلاش بر این است که جزییات سازه فضایی از حیث جزییات اتصالات و جزییات اعضای سازه فضایی با بهترین شیوه های کنترلی و نظارت بر تولید صورت میگیرد که در این ضیغ وقت به مختصر ان میپردازیم ، جزییات اتصالات سازه های فضایی دارای دو نوع اتصال میباشیم در میان تولیدات سازه فضایی گروه سازه فضایی ویتر دو نوع سازه فضایی موجود است که یکی از نوع سازه فضایی گویسان و دیگری سازه فضایی تک پیچ میباشد و جزییات ان بدین شکل است در اتصالات سازه فضایی از نوع گویین یا همان سازه فضایی با اتصالات مرو جزییات طراحی و تولید سازه فضایی بدین شکل است که ابتدا در سازه های فضایی اتصال گوی که از یک کره فولاد الیاژِ ساخته شده و این قسمت از اتصال سازهخ فضایی با سیستم فورج گرم یا همان کوبن کاری تولید میشود بسته به محل قرار گرفت کره و گوی در اتصالات سازه فضایی دارای قطر متفاوتی است ،از دیگر جزییات سازه های فضایی وجود بلت یا پیچ در سیستم سازه فضایی گویسان مد نظر واحد نظارت بر تولید سازه های فضایی گروه سازه فضایی ویتر است که باتوجه به نوع فشاری و کششی بودن عضو سازه فضایی دارای قطر و مقاومت متفاوتی خواهد بود ، از دیگر جزییات سازه فضایی میتوان از وجود بشقابک یا مخروطی نام برد که در اتصالات سازه های فضایی ویتر نوع بشقابک طبق نظریه موجود در ایین نامه سازه فضایی برابر فولاد جوش پذیر است

 

بازگشت