هزینه طراحی واجرای سازه فضایی


شرکت های سازه فضایی و هزینه طراحی و تلید انولاع سازه های فضایی

در بین شرکت های سازه فضایی معدود شرکت هایی هستند که مبادرت به طراحی و تولید انواع سازه های فضایی مینمایند که در این میان گروه سازه فضایی ویتر چون نگینی بر تارک صنایع سقف و سوله ایران میدرخشد

 

هزینه طراحی و تولید سازه های فضایی

 

هزینه طراحی سازه های فضایی در میان کل هزینه های سازه های فضایی بسته به طرح سازه فضایی و کاربری سازه فضایی و شهر اجرای ان سازه فضایی دارد بعنوان مثل در واحد فنی گروه سازه فضایی ویتر پروژه ای خاص با فرم خاص جهت بهینه شدن طرح سازه فضایی زمان زیادی صرف ان میشود تا شاید تعداد المانهای سازه فضایی که دویست هازار قطع مورد نیاز در ان سازه فضایی است به یکصدو پنجاه قطعه مورد نیاز در ان سازه فضایی کاهش یابد لذاباید هزینه طراحی سازه فضایی را برای هر سازه فضایی بصورت کاملا تخصصی در کار گروه تخصصی واحد معماری گروه سازه فضایی ویتر مورد بحث کارشناسان امور قیمت سازه فضایی قرارداد .

 

بازگشت