جایگاه سوخت سازه فضاکار قوچان


احداث جایگاه سوخت ارزان و متنوع با سازه فضایی

 

احداث جایگاه سوخت در هر شهری از اهمیت زیادی برخوردار است اولا به دلیل رفع نیاز سوخت رسانی و در ثانی به علت اینکه این محل عرضه در ارتباط مستقیم با مسافران و شهروندان است زیبایی و پایداری سازه در عین حال احداث جایگاه سوخت ارزان با استفاده از سازه فضایی در گروه سازه فضایی ویتر در دستور کار قرار گرفت که ماحصل ان احداث تعدادزیادی جایگاه سوخت در داخل کشور و حتی خارج از کشور نیزموفق بوده است لذا در صورت نیاز به احداث جایگاه سوخت ارزان و بادوام و زیبا به ما اعتماد کنید با بلاترین سرعت و بهترین کیفیت اقدام به عرضه جایگاه سوخت سازه فضایی مینماییم

 

بازگشت