سازه فضاکار سرخس


کاربرد سازه فضاکار

 

سازه فضاکار با توجه به توانمندی خاص و منحصر به فردی که در زمینه فرم به واحد  طراحی سازه فضاکار میدهددارای اشکال خاص میباشد لذا در این سازه نیز باتوجه به کاربری سازه فضاکار که وید و نورگیر ساختمان تعریف شده است شکل گنبد طراحی گردیده است که در این میان با توجه به انواع گنبد های سازه فضاکار و با توج به ابعاد و دهانه گنبد سازه فضاکار تک لایه پیشنهاد شده است ودر این سازهفضاکار با توجه میزان تابش خورشید در طول روز چیدمان پوشش سازه فضاکار بگونه ای تعریف شده است که کمترین آزار به بهره بردار از حیث تابش خیره کننده وارد شود این سازه فضاکار از نوع سازه فضاکار گنبدی و با اتصالات سازه فضاکار ک پیچ یا همان سازه فضاکار سینگل بلت میباشد،رنگ سازه ازنوع رنگ های الکترواستاتیک یا همان رنک هار پودری میباشدو همانطور که در تصویر مشاهده منمایید نوع پوشش این سازه فضاکار از جنس پلی کربنات تخت و ده میل ضخامت این پلی کربنات پیش بینی میشود

 

بازگشت