معایب سازه های فضاکار


معایب سازه های فضاکار از منظر پایداری سازه های فضاکار

معایب سازه فضاکار در برابر مزایای آن اینقدر کم است که واقعا امکان بررسی آن بصورت گسترده میسر نیست شاید بتوان در کنار تمامی محاسن سازه فضاکار از مقاومت پایین سازه فضاکار در برابر آتش سوزی نسبت به سایر سازه ها یاد کرد این بدان معنا است که در آتش سوزی های مهیب بعلت ضخامت پایین ورق هایی که لوله های سازه فضاکار با آن تولید شده اند بطور مثال اگر بخواهیم با سوله صنعتی سنتی یا همان سازه های سنگین مقایسه کنیم به دلیل اینکه این سازه ها دارای ضخامت ورق فولادی حداقل شش میلی متر هستند مقایسه کنیم طبیعی است که در شرایط یکسان سازه فضاکاری که دارای ضخامت المان معمولا سه میلی متری است نسبتا در برارب آتش سوزع از توانایی کمتری برخوردار است و این خود از معایب سازه های فضاکار میباشد

 

معایب سازه فضاکار از نگاه قیمت تمام شده سازه های فضاکار 

 

دیگر عنصر موثر در زمینه معایب سازه های فضاکار میتوان به گرانی سازه فضاکار در دهانه های کوچک اشاره کرد مثلا اگر یک سازه فضاکار با دهانه ده متر را بخواهیم مبنا قرار دهیم سازه فضاکار با دهانه ده متر مطمننا زیبایی خاص خود و مثال زدنی داردوسایر مزایای سازه های فضاکار ولی متاسفانه قیمت بالاتر سازه های فضاکار در مقایسه با سازه های دیگر یکی از معایب سازه فضاکار خواهد بود که البته از دیدگاه خیلی از صاحب نطران این عنصر اختلاف قیمت را نمی توان بعنوان معایب سازه های فضاکار لحاط نمود واز انجا که در این مبحث تلاش این است که تمامی دیدگاه ها مطرح شود قطعا این نیز موثر است . در خصوص معایب سازه های فضاکار به سختی میتوان این چنین معایبی را پیدا نمود نه اینکه یک نگاه جانب دارانه مطرح شود بلکه به این دلیل که آنقدر مزایای سازه های فضاکار گسترده و روز به روز افزایشی است که معایب سازه فضاکار اصلا چشم گیر نیست ما عمولا در خصوص استحکام و پایداری سازه فضاکار صحبت میکنیم قیمت ارزان این سازه ها به نسبت سایر سازه ها و سرعت و دقت مثال زدنی این سازه های فضایی که علاوه بر این همه زیبایی و قدرت خلق آثار خاص مزید بر این نیز هست که واقعا جایی برای معایب این سازه ها باقی نمیگذارد

 

بازگشت