سازه فضاکار بازار بزرگ هرمز کیش


سازه فضاکار بازار بزرگ هرمز کیش

 

سازه فضایی بازار هرمز کیش باروش سازه فضایی گویسان ازنوع گالوانیزه گرم با فرم سازه فضایی چلیک یا سازه فضایی قوصی با روش سازه فضاکار گویسان یا همان روش سازه فضایی مرو(mero)  در جزیزه زیبای کیش با پوشش تمامی المانهای سازه فضایی از نوع گالوانیزه گرم طراحی با نرم افزار سپ sap و پوشانه شیشه اجرا گردید  

 

بازگشت