سازه فضایی ازبکستان


طراحی و اجرای سازه فضاکار شرکت پست کشور ازبکستان

 

سازه فضاکار مذکور تقریبا 4000 متر مربع وسعت دارد که در این سازه فضاکار با توجه به نوع کاربری این سازه فضایی که توسط شرکت پست کشور ازبکستان بهره برداری میشود کاربری انبار تعریف شده است و نوع کاربری ایجاب مینمود که ارتفاع ستون ها تا 14 متر طول لحاظ شود و این امر با توجه به ابعاد سازه باعث هر چه سنگین تر شدن سازه و در نهایت تحویل یک سازه فولادی گران قیمت میشد که در این بین نیروهای متخصص گروه سازه فضایی ویتر مبادرت به طراحی سازه سبک و مقرون به صرفه بجهت وزن و حمل و نصب ان نمودند که همانطور که در تصویر مشاهده منمایید این شازه فضا کار از ستونهایی با نوع شبک فضاکار با اتصالات غیر هموندی و شبکه سازه فضاکار داری اتصلات هموندی و پیوند دهنده بهره جسته است پوشش این سازه فضاکار با توجه به نظر کارفرما ساندویچ پانل محصول کشور روسیه بکار گیری شده است

 

بازگشت