سازه فضایی ایستگاه راه اهن حکم اباد اسفراین


سازه فضایی ایستگاه راه آهن حکم اباد

 

سازه فضایی سالن انتظار ایستگاه راه آهن حکم اباد اسفراین از نوع سازه فضایی با فرم چلیک یا همان قوسی یا سازه فضایی چلیک بوده و در سازه فضایی مذئکور از اتصالات گویین استفاده شده است در این سازه فضایی پوشش از نوع ساندویچ پانل دورو فلز با عایق پلی یورتان استفاده میشود اجزای این سازه فضایی با رعایت تمامی استاندارد های جاری بر ایین نامه جوش و ایین نامه سازه فضایی و محاسیات سازه فضایی بر اساس تمامی آیین نامه های موجود در مبحث ساختمان بار اهمیت بالا و ویژه در نظر گرفته شده است رنگ سازه فضایی موجود از نوع رنگ الکترواستاتیک که بهترین رنگ برای شرایط جوی حاکم بر اقلیم پروژه است در نظر گرفته شده است که واحد فنی گروه سازه فضایی ویتر با عنایت به جمیع عوامل فنی و اقتصادی مبادرت به طراحی و تولید سازه مذکور نموده است

 

بازگشت