جایگاه سوخت نیشابور


سازه فضایی جایگاه سوخت دکتر هنربخش نیشابور

 

احداث جایگاه سوخت با سیستم سازه فضایی با اتصالات تک پیچ در پروژه سازه فضایی پروژه مذکور از دوجهت حایز اهمیت است یکی فرم معماری سازه فضایی که مطابق با نظر کارفرمای محترم میباشد و موضوع بعدی که اهمیت بسیاری را داراست از نگاه اقتصادی این موضوع است که همانطور که قبلا در مقلات ارایه شده متذکر شده بودیم واحد طراحی و بازرگانی گروه سازه فضایی ویتر همواره در تلاشند که با بهره گیری از تمامی دانش برخوردار روز دنیا در خصوص طراحی سازه های فضایی بنحوی عمل نمایند که سازه فضاکار در عین حالی که از معماری چشم نوازی برخوردادر است دارای مزیت رقابتی اقتصادی نیز در مقایسه با سایر سازه های موجود باشد که امروز بدان مفتخریم که گروه سازه فضایی ویتر بدان مطلوب تا سرحد ممکن رسیده است و شایان ذکر است که در این سازه فضایی از نوع اتصالات تک پیچ استفاده شده است که در بین اتصالات سازه فضایی رایج از منظر اقتصادی ارزانترین نوع اتصالات سازه فضایی میباشد و از طرفی تمامی رفتار های سازه در محل اتصالات بدقت برسی شده تا به لحاظ پایداری سازه فضایی دچار مشکل نشود پوشش سازه فضایی مذکور از نوع ورق گالوانیزه بوده و رنگ سازه فضاکار در این پروژه باتوجه به کار بری و شهر اجرای واقلیم منطقه از نوع رنگ الکترواستاتیک میباشد

 

بازگشت