سازه فضاکار تک پیچ


سازه فضاکار با اتصالات تک پیچ

 

با توجه به انواع گوناگون اعضا و شیوه و وسایل اتصال انواع متنوع سیستم های سازه های فضاکار ابداع گردیده اند این سیستم با نام شرکت سازنده و یا شخص پیشنهاد دهنده شناخته میشود با گذشت زمان تعداد این نوع سیستم ها افزون تر گشته است در یک تقسیم بندی کلی سیستم های گوناگون متداول سازه های فضاکار را می توان در سه نوع گنجاند که در اینجا به مدل تک پیچ ان میپردازیم . در اتصالات سازه فضاکار به روش اتصالات سازه فضاکار تک پیچ تمامی قطعات و عضوهای سازه فضاکار بایک پیچ بصورتی که در تصویر ذیل آمده است به یگدیگر متصل میشوند که این نوع سازه فضاکار دارای یک سری محاسن و معایب اشکار میباشد و در ادامه بدان میپردازیم از محاسن این نوع سازه فضایی با اتصالات تک پیچ ابتدا به قیمت ارزان ان نسبت به سایر دسته بندی های سازه های فضاکار باید توجه داشت و از دیگزمزایایات تک پیچ سرعت تولید فوق العاده این نوع اتصالات سازه فضاکار است که در کل کمک میکند به اجرای اسان و سریع این نوع سازه فضاکار سازه فضاکار با اتصالات تک پیچ واز معایب این نوع سازه های فضاکار این است که برای دهانه های بزرگ نمیتوان از این نوع سازه های فضایی استفاده نمود چون خطر پارگی اتصال و برش پیچ از نواقص این نوع سازه فضاکار است مشخصه های سوراخ ها، سوراخ کاری، فاصله آزاد سوراخ ها، مشخصات فنی پیچ ها ومهره ها و واشرها،شیوه سفت کردن پیچ ها و همچنین پیچ های اصطکاکی و غیر لغزشی و نحوه اجرای اتصال پیچی در سازه های فضاکار

 

بازگشت