سازه فضاکار تخت


انواع سازه فضاکار به لحاظ فرم به چند دسته تقسیم میشود که در اینجا به سازه فضا کار تخت میپردازیم

 

سازه فضاکار از حیث فرم دارای گونه های مختلفی است که در این قسمت به سازه فضا کار تخت بصورت مختصر میپردازیم. سازه فضاکار تخت بصورت سازه فضاکار تک لایه و سازه فضاکاردو لایه و در بعضی موارد چند لایه نیز قابل اجرا است سازه فضاکار تخت دولایه بدین صورت است که لایه بالایی بصورت شبکه ومدولار موازی لایه پایینی سازه فضاکار میباشد ودر نوع چیدمان المانها و طراحی سازه فضاکار دولایه باید خاطر نشان شوم که با توجه به دهانه و ارایش ستون های سازه فضاکار معمار میتواند شبکه هارا به صورت مربع یا لوزی تعریف کند که در ا این مدل با توجه به نحوه طراحی سازه فضاکار تخت میشود مربع روی مربع یعنی لایه بالای سازه فضاکار بصورت مربع و لایه پایین سازه فضاکار نیز مربع در نظر گرفته شود یا اینکه لوزی روی مربع و بالعکس طراحی شود که در این بین گروه سازه فضایی ویتر همواره بدنبل اینست که در طراحی به گونه ای عمل کند که سازه در عین حال پایداری مطلوب از قیمت مقرون به صرفه نیز برخوردار گردد

 

بازگشت