احداث شهر بازی با سازه فضاکار


احداث شهر بازی با سازه فضاکار

 

شهر بازی پارکی است که از وسایل تفریحی و سرگرم کننده تشکیل شده و نسبت به پارک‌های معمولی امکانات بیشتری دارد. شهر بازی ها، مساحت بیشتری نسبت به پارک های درون شهری و زمین های بازی معمولی دارند و به دو صورت سرپوشیده و روباز طراحی می‌گردند. در شهر بازی های سرپوشیده، بایستی سازه ای طراحی و محاسبه گردد که کم ترین ستون میانی را داشته و علاوه بر زیبایی، امکان نصب تجهیزات بر آن وجود داشته باشد. با توجه به اینکه امکان عبور تأسیسات از لایه های سازه های فضایی وجود دارد، برای شهربازی های سر پوشیده سازه فضایی انتخاب مناسبی خواهد بود.

 

بازگشت