پارک آبی سازه فضایی


سازه های فضایی پارک‌های آبی

 

پارک‌های آبی، مکان‌های تفریحی و سرگرمی هستند که تجهیزات آن‌ها به صورت آبی می‌باشد. مانند شهربازی، این پارک‌ها نیز به دوصورت روباز و سرپوشیده طراحی می‌گردند. چنانچه، در محل چشمه های آب گرم، پارک آبی احداث شود، ویژگی درمانی را نیز باید به این پارک ها اضافه کرد. در طراحی پارک های آبی سر پوشیده، نبود ستون میانی، زیبایی و امکان نصب تجهیزات از سازه سقف عامل بسیار مهمی می‌باشد. سازه فضایی علاوه بر دارا بودن تمام این امکانات، سرعت نصب و پایین بودن بودن هزینه ها را نیز به همراه دارد.

 

بازگشت